Laddboxar hos Rebel!

Tillsammans med elbilsvaruhuset.se har vi tagit fram ett erbjudande med två olika laddboxar. Erbjudandet är komplett med installation och hantering av miljöbidrag.

Så går det till

  1. Välj laddbox nedan, klicka dig vidare till elbilsvaruhuset.se och gör din beställning.
  2. En elektriker kontakter dig för planering av installation.
  3. Laddboxen levereras och elektrikern installerar den på överenskommen tid.
  4. Avdraget för Grön Teknik bidrag görs direkt på fakturan som du får efter genomförd installation.

Elbilspaketet
från 11275 kr

Elbilar är till skillnad från hybridbilar inte begränsade till 1-fas laddboxar mellan 3,7 kW och 7,4 kW i effekt, utan de funkar med både 1-fas och 3-fas och vilken effekt som helst. Effekten som väljs bestämmer hur snabbt elbilar kommer att laddas upp.

Elbilspaketet
Välj och gå vidare

Dubbla elbilspaketet
från 20665 kr

Om ni har två elbilar hemma är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar.

Dubbla elbilspaketet
Välj och gå vidare

Vanliga frågor

Vad behöver jag tänka på?

En laddbox är det bästa och säkraste sättet att ladda din elbil. Det finns några aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till innan du köper en laddbox, som du kan läsa om nedan. När du köper en laddbox från elbilsvaruhuset.se behöver du inte tänka på något förutom var du vill placera din laddbox.

Måste jag använda en laddbox för att ladda bilen hemma?

Det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag, men det medför ett antal större risker. Att ladda bilen med en laddbox är det snabbaste och säkraste sättet att ladda din elbil, speciellt om du ska ladda bilen under en längre tid. Medan det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag medför det ett antal risker. Laddboxen har särskilda säkerhetsfunktioner inbyggda så att den endast laddar när bilen är ansluten på rätt sätt, laddboxen är också gjord för att kunna hantera en hög belastning under en längre tid, funktioner som vanliga vägguttag saknar.

Är det farligt att ladda i ett vanligt vägguttag?

Det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag, men det kan vara farligt och på grund av riskerna avråder Elsäkerhetsverket från att ladda elbilen i vanligt vägguttag.

De uttag vi har i hemmet är inte anpassade för att ladda elbilen under en längre tid, då det kan utsätta husets elnät för hög belastning. Detta kan i sin tur leda till överhettade ledningar och vägguttag, vilket kan orsaka brand. För att undvika det när du laddar i ett vanligt vägguttag måste du säkerställa att uttaget klarar av den belastningen, och undvika att ladda för länge. Ytterligare rekommenderade säkerhetsåtgärder är att stänga av andra hushållsmaskiner såsom tvättmaskin, dammsugare och köksmaskiner.

Det går alltså att ladda bilen i vanligt vägguttag, men om du ska ladda under en längre tid eller regelbundet, rekommenderas alltid en laddbox för en säkrare, snabbare och enklare laddning.

Varför är det säkrare att ladda med en laddbox?

Eluttagen i våra hem är inte gjorda för den belastning som krävs när du laddar din elbil, och laddar du en längre tid så kan systemet bli överhettat och det finns risk för brand. En laddbox är gjord för att klara en hög belastning under längre tid, vilket innebär att du tryggt kan ladda din elbil. Laddboxarna från Elbilsvaruhuset har också inbyggd lastbalansering, vilket säkerställer att den totala elförbrukningen i hemmet inte överbelastas och därmed ger en extra trygghet.

Vad är lastbalansering till laddboxen och vad innebär det?

Lastbalansering på laddboxen är en extra säkerhetsåtgärd för att skydda ditt elsystem. I korthet innebär det att laddboxen känner av hur mycket den totala elförbrukningen är i hemmet i just den stunden, och anpassar laddningen av elbilen därefter så att hemmets elsystem inte blir överbelastat.

Detta innebär att om du exempelvis startar tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten, och risken för överhettning och brand minskar. Detta är också bra om du laddar flera bilar samtidigt; om du har en laddbox som kan ladda flera bilar så är en lastbalanserare redan inbyggd.

Vilken effekt ska laddboxen ha?

Laddningseffekten, som mäts i kilowatt (kW), du ska ha på laddboxen beror på elnätet i hemmet och din elbil.

Vilken huvudsäkring behöver jag för att ladda en elbil?

Det varierar, men om du installerar en laddbox med lastbalansering räcker det i regel med en huvudsäkring på 16 ampere, det vill säga standardstorleken.

Hur tar jag reda på storleken på min huvudsäkring?

Den vanligaste storleken i Sverige är 16 till 20 ampere, men du kan ta reda på det genom att kontakta ditt elnätsbolag.

Vad betyder enfas och trefas?

En elkabel består av tre olika ledare, och att ladda med enfas eller trefas innebär i korthet att du belastar en eller tre av dessa ledare. Med trefas får du en högre och därmed snabbare laddning.