Så funkar vår prisgaranti

Om vi, mot all förmodan, skulle vara dyrare än en annan elleverantör får du mellanskillnaden tillbaka. Prisgarantin gäller i max ett år gentemot jämförbar avtalsform. Prisgarantin gäller inte gentemot tidsbestämda priser eller vid val av tillägg (exempelvis kampanjer och miljötillägg). Vill du nyttja prisgarantin mailar du:

[email protected]