Så funkar vår prisgaranti

Om vi, mot all förmodan, skulle vara dyrare än din gamla elleverantör får du mellanskillnaden tillbaka. Prisgarantin gäller i max ett år gentemot den elleverantör du hade innan du bytte till oss och jämförbar avtalsform (dvs rörligt avtal med 100% förnybar el). Prisgarantin gäller inte gentemot tidsbestämda priser (exempelvis kampanjer). Vill du nyttja prisgarantin mailar du:

[email protected]